Sản phẩm

BELDEN

Với chất lượng vượt trội, sản phẩm cáp mạng của Belden hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng đòi hỏi truyền dữ liệu tốc độ cao qua mạng của khách hàng.

Xem tiếp
BELDEN

DETA RACK

Thương hiệu rack và thang máng cáp DetaRackTM ra đời đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, nhanh chóng là thương hiệu cạnh tranh về chất lượng và kiểu dáng trong các sản phẩm cùng loại.

Xem tiếp
DETA RACK

Dự án

Đại hào - Bàu bàng - Bình Dương

- Cấp nguồn và lắp đặt hệ thống điện và điện nhẹ khu vực văn phòng Đại Hào – Bình Dương.
- Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Cung cấp và lắp đặt hạ tầng cơ sở dữ liệu (DataCenter) cho trường ĐH Tôn Đức Thắng
- Giá trị hợp đồng: 3.380.000.000đ (Ba tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng)

Trường thành Bình Dương (TTF Bình Dương)

- Cung cấp và thi công hệ thống các hạng mục trung tâm dữ liệu TTF – Bình Dương
- Giá trị hợp đồng: 1.515.000.000đ (Một tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).

HD Bank Đồng Nai

- Cung cấp và lắp đặt hạ tầng cơ sở dữ liệu (DataCenter) cho ngân hàng HD Bank Đồng Nai.
- Giá trị hợp đồng: 3.039.000.000đ (Ba tỷ không trăm ba mươi chín triệu)

Hệ thống nhà máy CP

- Cải tạo hệ thống mạng nhà máy và văn phòng chính (Công ty Cổ Phần CP Việt Nam).
- Giá trị hợp đồng: 7.500.000.000đ (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

Văn phòng tỉnh ủy An Giang

- Lắp đặt hệ thống trung tâm dữ liệu (DataCenter) cho Văn phòng Tỉnh Ủy An Giang
- Giá trị hợp đồng: 5.200.000.000đ (Năm tỷ hai trăm triệu đồng)