Hệ thống điện nhẹ

- Hệ thống Âm thanh thông báo PA 
- Hệ thống Mạng LAN & Điện thoại 
- Hệ thống Camera quan sát CCTV 
- Hệ thống Kiểm soát truy cập 
- Hệ thống chống trộm